Beredskabsplan ved sygdomme

Beredskabsplan ved ekstraordinære sygdomme på danske minkfarme

Formål

Beredskabsplanen anvendes ved hændelser, hvor der er ekstraordinære sygdomme og her forstås sygdomme/symptomer hos minkene, man ikke umiddelbart kan genkende eller finde en årsag til; sygdomme der pludseligt dukker op på flere minkgårde over forholdsvis kort tid. Som eksempel på dette kan nævnes ’nyreminkene’ fra 2016.

Beredskabsplanen henvender sig til avlere samt ledere på Holstebro Minkfodercentral.

 

Ansvarlig

Direktøren er overordnet ansvarlig, for at smitten ikke bliver spredt ved udkørsel af foder.

 

Aktivitetsbeskrivelse

Avlere: Det anbefales, at avlere tager kontakt til sin praktiserende dyrlæge. Vurderer de to parter, at der kan være tale om en sag for beredskabet kontaktes Rådgivende Veterinær Mette Kragh Jensen på 41 86 13 12 og fodercentralen.

Fodercentral og lokalforeningsformænd: Ved henvendelser fra flere avlere kontakt Rådgivende Veterinær Mette Kragh Jensen på 41 86 13 12 og igangsæt tiltag for minimering af spredning,

Praktiserende dyrlæge: Det anbefales at udtage relevant materiale til indsendelse til DTU VET og tag gerne kontakt til Rådgivende Veterinær Mette Kragh Jensen på 41 86 13 12.

 

Inden man ringer, en smule forberedelse:

 • Avler:
  • Vurder om man reelt tror det er en ekstraordinær sygdom, tag dialogen med din praktiserende dyrlæge.
  • Hvilke symptomer ses på minkgården
  • Hvor mange syge dyr er der på minkgårde i %
  • Hvor mange mink er døde i %
  • Hvornår startede problemet
  • Er problemet stigende/stagneret/aftagende
 • Fodercentral og lokalforeningsformænd:
  • Lav en liste over de avlere, der har kontaktet jer vedr. et problem
  • Hvad består problemet i, hvad har avlerne oplevet ude på minkgårdene
  • Hvilke symptomer er der set
  • Hvor mange mink er syge i %
  • Antal døde af sygdommen i %
  • Varighed

 

 

Korrigerende handlinger

Alt efter hvilken sygdom der er tale om, igangsættes tiltag, for at forhindre smitte imellem farmene.

 

Bilag

Ingen.