Foderkontrol

Holstebro Minkfodercentral er med i “Den Frivillige Foderkontrol”. Det vil sige, at vi jævnlig udtager prøver af foderet og sender til analyse. Vi er blandt andet pålagt, at vore medlemmer kan finde oplysninger om eventuelt indehold af salmonella i foderet.

Analyseresultater for alle fodercentraler som er med i “Den Frivillige Foderkontrol” med nærings-indhold, bakteriologi samt eventuelle fund af salmonella, ligger på Dansk Pelsdyr Foder’s hjemmeside; www.danskpelsdyrfoder.dk​

Analyseresultater for Holstebro Minkfodercentral, offentliggøres straks efter modtagelse fra Dansk Pelsdyr Foder’s analyselaboratoriet.