Kerneværdier – mission – vision

Kerneværdier:

Holstebro Minkfodercentral har sat ord på seks kerneværdier, som skal præge vores arbejde i nuet og fremtiden.

Værdierne er et signal om, hvad vi i Holstebro Minkfodercentral tillægger værdi og dermed, hvad andelshaver, medarbejder og samarbejdspartnere kan forvente af os. Internt i Holstebro Minkfodercentral udgør værdierne de mål, vi i fællesskab vil arbejde for.

Kreativitet: -Vi vil have kreativiteten til hele tiden at være fremsynet og have skaberkraften og modet til at tænke og skabe nye muligheder.

Ambitiøs : -Vi vil være en virksomhed der til stadighed er fremadstræbende og altid vil gøre det bedre.

Engagement: -I alt hvad vi arbejder med, tilstræber vi at yde 100 %.

Gennemsigtighed: – Alle skal have mulighed for at se os over skulderen. Vi er åbne over for konstruktiv kritik og diskussion.

Gensidig tillid og respekt: – Vi vil, at alle har mulighed for at yde deres bedste. Det tror vi på bedst kan opnås, hvis der er gensidig tillid og respekt for hinandens holdninger og indsats.

Trivsel: – Vi anderkender vigtigheden af at trives i sit arbejde, samt at vi er hele mennesker som skal trives både privat og på arbejde.

 

Mission:

Holstebro Minkfodercentral skal medvirke til at skabe størst mulig værdi for den enkelte andelshaver

– Ved fremstilling af kvalitetsfoder.

– Vi udnytter resurser optimalt.

– Vi er fremtidsorienteret og ser nye muligheder.

Vision:

-Vi vil være den fortrukne fodercentral.

– Leverer kvalitetsfoder målt på bakteriologi og energisammensætning.

– Vi vil være branchens mest attraktive arbejdsplads.

– Vi vil være en professionel og loyal samarbejdspartner.

– Gennem optimeringer at reducere resurseforbruget mest muligt.

– Investerer i nyt procesudstyr for til stadighed at være en moderne og konkurrencedygtig fodercentral.

– Sikre at Holstebro Minkfodercentral altid er konsolideret til vækst.

– Være synlig i lokalområdet.